Met trots kunnen we u melden dat we op 8/3/19 het ISO 9001:2015 certificaat hebben behaald.

De opmerkelijkste verandering aan de norm is de nieuwe structuur. ISO 9001:2015 heeft dezelfde algemene structuur (‘High-Level Structure’ genoemd) als die van de andere ISO- managementsysteemnormen. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger voor wie met verschillende managementsystemen werkt.
Een ander essentieel verschil zit in de focus op een risicogebaseerde benadering. Weliswaar was dit aspect al een onderdeel van de vroegere norm, maar het krijgt nu een prominentere rol.