Disclaimer

Welkom bij Cematec! Voordat u onze website of onze diensten gebruikt, vragen we u vriendelijk om de onderstaande disclaimer zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze website of diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder beschreven.

  1. Informatie Doel: De informatie op de website van Cematec is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven naar nauwkeurigheid en actualiteit, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd volledig, actueel of geschikt is voor uw specifieke behoeften.

  2. Geen Advies: De informatie op deze website vormt geen juridisch, financieel, medisch, technisch of ander professioneel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies dat verband houdt met uw situatie.

  3. Aansprakelijkheid: Cematec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de verstrekte informatie. Dit omvat directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schade als gevolg van virussen of andere schadelijke componenten.

  4. Externe Links: Onze website kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Cematec is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of veiligheid van deze externe websites.

  5. Intellectuele Eigendom: Alle inhoud op de website van Cematec, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en merken, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, verspreiden of reproduceren van deze inhoud zonder toestemming is verboden.

  6. Wijzigingen: Cematec behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  7. Toepasselijk Recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Gent.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@cematec.com.