Cematec behaalt het ISO9001:2008 certificaat

Met fierheid kunnen we U melden dat wij er in geslaagd zijn om het ISO9001:2008 certificaat te behalen.
 
Ons voltallig team heeft zich hard ingezet om het ISO-handboek en de procedures van de verschillende processen vast te leggen en uitvoerig te beschrijven. 

In iedere afdeling is er een goede opvolging van de activiteiten en er zijn duidelijke statusoverzichten beschikbaar van de diverse productiestadia en eventuele klachten.

Uiteraard zijn er ook nog een aantal verbeteringsacties die we in de loop van 2016 zullen implementeren. 

Er werden geen minor, noch major tekortkomingen vastgesteld in het finaal assessment.
We mogen dus stellen dat we vandaag beschikken over een effectief werkend kwaliteitssysteem.